Privacy Policy

Artikel 1 Algemeen 1. HFA Services respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. Informatie en gegevens die gebruikers en klanten aan HFA Services verstrekken zullen zorgvuldig behandeld worden en worden niet aan derden verstrekt. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten die HFA Services levert. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op diensten en/of producten die geleverd worden door andere bedrijven of individuen. Het is van groot belang dat u deze Privacy Policy zorgvuldig leest. 2. Indien u gebruik maakt van onze diensten of onze website, accepteert u deze Privacy Policy. Artikel 2 Waarom verzamelt HFA Services informatie? 1. In een aantal gevallen heeft HFA Services persoonlijke gegevens nodig. HFA Services verzamelt deze informatie zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de diensten van HFA Services biedt. Artikel 3 Wat gebeurt er met uw informatie? 1. Alle persoonlijke gegevens die door HFA Services opgeslagen worden zullen door HFA Services zo goed mogelijk beschermd worden. HFA Services zal, zover redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, (technische) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren, misbruikt, geopenbaard, gewijzigd en/of vernietigd worden. Echter, ondanks alle inspanningen zijn geen enkele veiligheidsmaatregelen ondoordringbaar. 2. HFA Services zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De werknemers van HFA Services, haar directie en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen aan derden verstrekt indien HFA Services daartoe door een wettelijke bepaling verplicht is. 3. Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden: o het optimaliseren van haar diensten; o het corresponderen over de diensten van HFA Services. 4. In sommige gevallen maakt HFA Services gebruik van diensten en producten die door derden worden aangeboden. Voor het betalen van uw facturen dient u toe te stemmen met een automatische incasso. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, dan kan het voorkomen dat HFA Services uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de (goede) uitvoering van hun diensten en/of producten. 5. Naast bovenstaande situaties deelt HFA Services in de volgende situaties uw persoonlijke gegevens met derden: o leveranciers en andere dienstverleners die door HFA Services zijn ingeschakeld en die toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk; o in geval er sprake is van een juridische procedure; o ter bescherming van de rechten en eigendommen van HFA Services zoals: haar overeenkomsten en algemene voorwaarden; o openbaarmaking nodig is in een noodsituatie of ter bescherming van een (andere) persoon; o bij fusie en verkoop van bedrijfsmiddelen. Artikel 4 Wat zijn Cookies? 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die mogelijk bij het bezoek aan een website – door middel van uw browser – op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie kan bijvoorbeeld informatie bevatten over uw voorkeuren/gedragingen tijdens het surfen op desbetreffende website om u bij een herhaald bezoek van dienst te kunnen zijn. Artikel 5 Gebruik van cookies en duur 1. Social media cookies. 2. Analytics cookies. 3. Overige cookies. Artikel 6 Toestaan en afwijzen van cookies 1. U kunt naar believen te alle tijden cookies toestaan of afwijzen van onze website via de Privacy Instellingen. Cookie Consent is een gratis programma dat wij hiervoor hebben ingezet. Hierbij is er voor u een voorselectie gemaakt tussen social media en analytics cookies. Voor beide soorten cookies kunt u desgewenst de volgende mogelijkheden selecteren: Sta cookies toe of Wijs cookies af. Voor de functionaliteit van dit programma worden uw keuzes bewaard in zogenaamde cc_ cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij het opnieuw bezoeken van onze website niet telkens geconfronteerd wordt met dezelfde vraag. 2. Elke webbrowser biedt mogelijkheden om de cookies te beheren die op uw computer zijn opgeslagen. Indien gewenst kunt u ook via uw eigen webbrowser uw cookies beheren. De wijze waarop deze beheerd worden verschilt per webbrowser. HFA Services verwijst u naar de handleiding van uw eigen webbrowser om na te gaan hoe dit te bewerkstelligen. Artikel 7 Overige informatie 1. Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact met HFA Services opnemen. Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden. HFA Services is te allen tijde gerechtigd haar Privacy Policy te wijzigen. De meeste recente wijzigingen vindt u op deze pagina.

Heb je specifieke vragen? Wil je een offerte aanvragen? Neem gerust eens contact op!

HFA Services is de specialist voor het MKB en kan jouw organisatie helpen met alles op het gebied van ICT